Kamera_Profil_vysot_04_06_2020_Uchastok_3_Bogdanovka_Petrovskoe